Kontakt

Udruga Zlatni rez

Ante Kovačića 24
51000 RIJEKA

MBPS: 1856626
OIB 09612843637
Žiro rn: 2360000-1101795681 ZaBa

Udrugu zastupa predsjednica:
Rajka Jurdana-Šepić
jurdanarajka@gmail.com