Razvoj prirodoznanstvene pismenosti aktivnim učenjem

Od 2007. do 2009. godine u sklopu ovoga projekta  održano je 70 radionica iz fizike i matematike u kojima je sudjelovalo 1240 učenika u dobi od 10 do 15 godina te njihovi nastavnici koji su tim putem stekli uvid u metode koje se primjenjuju za poticanje aktivnog učenja. Projekt je realiziran pod voditeljstvom dr. sc. Sanje Rukavine u suradnji s Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke s ciljem povećanja prirodoznanstvene pismenosti učenika, stimuliranja nastavnika za usvajanje novih metoda poučavanja i porasta broja učenika koji imaju pozitivan stav prema sadržajima iz prirodoslovlja i matematike.

Na svim je radionicama proveden evaluacijski upitnik koji su ispunjavali učenici – sudionici u realizaciji programa. Anketom je, u prvome redu, provjeravana uspješnost provedbe aktivnosti, razina ostvarenja ciljeva i zadovoljstvo korisnika, a služila je i za potrebe eventualne revizije programa u skladu s potrebama korisnika. Preliminarni rezultati do sada izvedenoga projekta ukazuju na visoki stupanj zadovoljstva ostvarenim aktivnostima, što svjedoči o uspješnosti projekta.

2010. godine Udruga Zlatni rez izdala je knjigu Razvoj prirodoznanstvene pismenosti aktivnim učenjem autorica Sanje Rukavine, Branke Milotić, Rajke Jurdana Šepić, Marte Žuvić Butorac i Jasminke Ledić.